Företag – Attefallshus

POPULÄRT ATTEFALLSHUS MED LOFT

Attefallsbostaden Bohuslän med loft har tagits fram åt Extrahuset Sweden AB och i olika varianter har den kommit att bli deras storsäljare. Den är ett av få hus på marknaden där loft nås via trappa istället för med stege, vilket är den vanligaste lösningen bland konkurrenterna. Bohuslän har ritats i såväl klassisk stil med sadeltak, som i modern stil med pulpettak. Inför nya regler som tillåter 30 kvm byggnadsarea för Attefallshus, har även en större variant tagits fram. Planen kan även användas som grund för individuellt anpassade Attefallshus som tas fram på beställning av oss på Innerstadens arkitekter.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Fritidshus

Privat – Lägenhet

Privat – Villa

Till alla projekt »