Vårt erbjudande

Vi drivs av en vilja att öka värdet på beställarens fastighetsinvestering, såväl ekonomiskt, som funktionellt och emotionellt. Vi strävar efter att tillvarata fastigheters befintliga värden och kvaliteter, samtidigt som vi anpassar för ett modernt liv. Genom vår erfarenhet av komplexa bygglovsärenden kan vi i ett tidigt skede göra en god bedömning av ditt projekts genomförbarhet och hur vi bäst går vidare för att säkra din investering. Därtill bidrar vi till säkerställandet av att slutresultatet blir precis så som du önskar. Arkitektur för husbehov helt enkelt.

FÖRETAG

  • Om-, till- & nybyggnad
  • Inredning
  • Fastighetsutveckling
  • Stöd till fastighetsförvaltare, markexploratörer & husföretag
  • Varumärkesstärkande arkitektur & inredning

PRIVAT

  • Om-, till- & nybyggnad
  • Inredning
  • Fastighetsutveckling

VÅR PROCESS

1 - RÅDGIVNING

Under en första kostnadsfri rådgivning går vi igenom behov, förutsättningar och möjligheter i ditt projekt. Tillsammans definierar vi uppdraget, så att du känner dig trygg med vad som behöver göras och vad du kan förvänta dig.

2 - ANALYS & SKISS

För att säkra ditt projekts genomförbarhet gör vi en analys av ditt underlag, ser över möjliga lösningar och tar fram idéskisser. Därefter fattar vi gemensamt beslut om vilken lösning som ska utvecklas vidare.

3 - UTVECKLING

Vi ritar upp din valda lösning i ett utförande som ger en god uppfattning om resultatet. Här arbetar vi med planering och organisation för att optimera de olika funktioner vi vill åt.

4 - ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Vi ställer samman dina bygglovshandlingar. Under ansökningsprocessen hjälper vi dig med kompletterande handlingar som stadsbyggnadskontor kan komma att efterfråga.

5 - GENOMFÖRANDE

Det går inte att baka kakan utifrån bilden i kokboken. När du har fått ditt bygglov är det dags att arbeta vidare med bygghandlingar för att säkerställa att slutresultat blir exakt så som du önskat.

6 - SLUTBESIKTNING

Vi är ditt stöd i hela byggprocessen. Om du önskar är vi med vid slutbesiktning för att säkerställa att dina krav på byggaren infriats.