Brf – Etage­lägenheter

ETAGELÄGENHETER MED TAKTERRASS

På Aschebergsgatan 21 har vi ritat två etagelägenheter på tidigare förrådsvind. Dessa fick takkupor och takfönster mot gata, samt takterrasser mot gård. För att lösa kraven på tillgänglighet och utrymning, har befintlig hiss och trapphus höjts en våning. Trapphus för kökstrappa har rivits och istället möjliggjort nya balkonger för samtliga våningar. Utrymmet gjorde också att varje våning kunde få sitt lägenhetsförråd på våningsplanet.

När man arbetar med fastigheter som ligger inom program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg är det viktigt att hitta en lösning som stämmer väl överens med befintlig byggnadsstil. För att möjliggöra det här projektet har en livgivande dialog förts med stadens antikvarie.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Brf – Etage­lägenheter

Privat – Villa

Till alla projekt »