Privat – Villa

OMBYGGD ÄLDRE STUGA

Äldre stuga, tillbyggd i flera omgångar, med illa fungerande invändiga sammanhang byggdes om och till och gavs samtidigt ett helt nytt uttryck i modern stil. Byggnaden är belägen inom både strandskydd och skydd för kulturbygd. Tillstånd/dispens från Länsstyrelse krävdes för genomförande.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Privat- Villa

Brf – Etage­lägenheter

Till alla projekt »