Brf – Fasadändring

NYA FÖNSTER I ÄLDRE STIL

Hedåsgatan 4 ligger centralt i Göteborg och är byggt i en arkitektur tidstypisk för 1910-talet. Arkitekt Hans Jyllin använde det för tiden nya uttrycket med zinkvita fönster med många detaljer för att få en fasad med stor rikedom i variation och uttryck. På uppdrag åt förvaltare och bostadsrättsförening har vi tagit fram bygglovsritningar för nya fönster i originalutseende som möter alla de krav som ställs på handlingar för en byggnad inom bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Brf – Etage­lägenheter

Privat – Villa

Till alla projekt »