Företag – Flerbostadshus

NYTOLKNING AV TRADITIONELL ARBETARBOSTAD

Nyproduktion av flerbostadshus i ett gammalt bruksområde. Äldre stil på orten domineras av faluröda byggnader. Bostadshusen har vita knutar och tegeltak, bruksområdets byggnader är helröda med plåttak. Vi har hanterat dessa komponenter för att hitta ett uttryck som både kopplar samman de dominerande byggnadstyperna och samtidigt tillför ett nutida uttryck. Genom att förtydliga vad som är nutida tillskott, blir det enklare att läsa och förstå den byggda miljöns utveckling och historia.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Privat- Villa

Brf – Etage­lägenheter

Till alla projekt »