Privat – Flerbostadshus

FLERBOSTADSHUS ERSATTE VILLA

Planändring av villafastighet till fastighet för flerbostadshus. Det som tidigare möjliggjort max två bostadslägenheter gjorde det, efter ändring, möjligt att bygga flerbostadshus i tre våningar på källargrund. Då fastighet gränsar till flerbostadsfastighet, ansågs det vara både möjligt och lämpligt att ändra användning av tomt.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Privat- Villa

Brf – Etage­lägenheter

Till alla projekt »