Privat – Gårds­fastighet

KLASSISKT ICKE-TVÅVÅNINGSHUS I STEN

Beställaren hade tydliga önskemål om ett tvåplans stenhus i klassisk stil. Kommunen å sin sida ställde krav på att ”byggnad inte får uppfattas som ett tvåvåningshus”, utan att för den skull förbjuda tvåvåningshus enligt Boverkets definition. Detta möjliggjorde en övre våning med mansardtak och frontespiser, vilket även bidragit på ett positivt sätt för byggnadens klassiska uttryck.

I en klassisk byggnad är planlösningen viktig, en stil kan aldrig bara vara ett utanpåverk, utan måste genljuda hela arkitekturen från disposition av tomt, gruppering av byggnader, ordning av fasader och planlösning. Innanför entrén möts du därför av en stor trapphall med öppet trapplopp som ger en känsla av rymd och öppenhet. Många av rummen har fler än en möjlig entré, vilket skapar möjligheter till variation i framtida boende.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Privat- Villa

Brf – Etage­lägenheter

Till alla projekt »