Privat – Villa

SKAPA ORDNING OCH BÄTTRE PLANER

I denna trävilla från tidigt 1900-tal, som byggts till i flera etapper, har vi genom till- och ombyggnad skapat en fungerande helhet såväl exteriört som interiört. Stor vikt har lagts vid att sammanhang ute och inne skall fungera och nya platser i omgivande trädgård har tagits i anspråk. En större bostad på en denna typ av tomt, med ett attraktivt läge nära havet, har redan från början ett mycket högt värde, varför det varit av yttersta vikt att bevara befintliga värden samtidigt som dessa förstärks.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Privat- Villa

Brf – Etage­lägenheter

Till alla projekt »