Privat – Villa

ETT HUS VID SKOGENS SLUT

Beställarens önskemål var att på en skogstomt bygga ett modernt stenhus med stora sociala ytor i nedre plan och väl tilltaget altanutrymme i övre plan. Därtill ett garage med carport och komplementsbostad i Attefallshus i samma stil. En rektangulär, steninfattad pool på huvudbyggnads framsida reflekterar ljuset och utökar zonen kring bostaden. I den strängare stil beställaren efterfrågat, har det varit viktigt att i förhållande till platsen och tomtens planering ta upp arkitekturen och samtidigt möta omgivande natur, så att det byggda smälter väl in på platsen.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Privat- Villa

Privat – Villa

Till alla projekt »