Privat – Villa

TILLBYGGNAD SOM FÖRNYAR BEFINTLIGT HUS

En familj med ett vinterbonat sommarhus på källargrund önskade bygga ut och samtidigt modernisera. Befintlig byggnad och källare bevarades i möjligaste mån och tillbyggnad utfördes som en ny huskropp. Denna lades jämsides befintlig, men upphöjd ett halvplan för att ta upp nivåskillnader på tomt och samtidigt skapa bättre utsikt över den närbelägna havsviken.

Med en bostad i två nivåer var det viktigt att lösa de tillgänglighetskrav som ställs på nybyggnad i Boverkets byggregler (BBR) på en av nivåerna. Byggnaden fick nytt tak och ny fasad samt en väl tilltagen altan som även utgör tak för carport.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat – Villa

Privat- Villa

Brf – Etage­lägenheter

Till alla projekt »