Hero Image

Attefallshus i två våningar

Är du nyfiken på vad som gäller för att bygga ett Attefallshus i två våningar? I den här artikeln berättar vi mer om vad du bör tänka på, samt redogör för frågeställningar du kan stöta på när du planerar för ett Attefallshus mer generellt.

Artikeln riktar sig till dig som är nyfiken på Attefallshus i två våningar och vill:

  • få bättre förståelse för vilka regler som gäller
  • vara förberedd på eventuella hinder
  • ha tips på hur du kan gå tillväga för att förverkliga ditt eget Attefallshus i två våningar

I och med de regellättnader som infördes under 2020, finns det möjlighet att bygga Attefallshus med en byggnadsarea om 30 kvadratmeter. Fortfarande gäller att du får bygga en nockhöjd upp till 4,0 meter över medelmarknivå.

Har du en tomt som sluttar tillräckligt mycket kan du bygga ett Attefallshus i två våningar. Det finns egentligen inget som heller reglerar hur långt ned i marken du får bygga, så varför inte bygga i två våningar och källare?

Vad får du bygga?

En fastighet ligger antingen inom eller utom detaljplan. Inom detaljplan, så regleras vad som får byggas i tydligt uppställda regler, så kallade detaljplanebestämmelser. Utom plan gäller ett mer generellt förhållningssätt där man inte får bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter utan att få grannes medgivande.

Vad som i övrigt får byggas utom plan är lite mer godtyckligt och kan regleras i andra dokument som tagits fram av kommun eller länsstyrelse.

Det kan också bli en fråga för bygglovshandläggare att ta ställning till och för grannar att godkänna. Utanför detaljplanerat område har dina grannar ofta mer att säga till om när det gäller ditt planerade bygge.

Möjligheter med bygglov

Inom detaljplan kan det ibland anges att du får lov att bygga ett garage, uthus eller annan komplementbyggnad. Det kan också vara reglerat hur denna komplementbyggnad får lov att användas, exempelvis kan det stå att den inte får lov att inredas som bostad.

I andra fall är det inte reglerat hur denna typ av byggnad får lov att användas och då kan du ibland bygga en större komplementbyggnad än vad Attefallsreglerna möjliggör.

Ofta är högsta tillåtna höjd för denna typ av byggnad begränsad, så att den alltid kommer att vara lägre än huvudbyggnad på tomten. Ett Attefallshus i två våningar är kanske därför ett bättre alternativ om du vill bygga högre.

Utom detaljplan kan du, om du har en tillräckligt stor tomt, bygga ytterligare ett hus till. Det finns inga generella regler för hur många hus du får lov att bygga på en tomt utom plan.

Man brukar dock säga att det inte får lov att finnas fler än två till tre bostadshus/-lägenheter på en småhusfastighet. I detta fall avgör kommunen vad som gäller.

Även på denna typ av tomt kan det vara möjligt att bygga större än vad Attefallshusregler begränsar till.

Det finns ingen entydig bestämmelse för hur hög en komplementbyggnad utom plan får lov att vara. Detta kan istället regleras inom vad som gäller för en småhusfastighet.

Fritt fram utan bygglov?

Oavsett vilken typ av småhusfastighet du har ditt hus på, så får du, om plats finns, lov att utan bygglov bygga en komplementbyggnad på 30 kvadratmeters byggnadsarea.

För att göra detta korrekt, måste du göra en bygganmälan som består av samma ritningar du skulle tagit fram för en bygglovsansökan. Därtill kommer ytterligare dokumentation och ritningar som bland annat redogör för byggnadens konstruktion, energiförbrukning, vatten- och avlopp samt ventilation.

Numera kan Attefallshus överklagas av grannar, varför dessa rimligtvis informeras i samband med din anmälan, så att deras eventuella ogillande kan behandlas av kommunen och dig innan du går vidare och bygger. Exakt vad som gäller kring detta kan du läsa om på Boverkets hemsida.

Kom ihåg att för fastighet inom bevarandeplan för kulturmiljö och liknande, så finns det inte någon möjlighet att bygga något inom Attefallsreglerna. Kolla detta med din kommun innan du sätter igång. Ibland kan du själv inte söka dig fram till denna information.

Fundera över om du måste låsa dig vid ett Attefallshus om det ändå inte tillgodoser ditt behov av rum och yta mer än hjälpligt.

Det kanske är lika enkelt att bygga ett hus med vanlig bygglovsansökan. Då kan du också ofta bygga så stort som du behöver, åtminstone inom tomtens möjligheter.

Får du bygglov för en komplementbyggnad, är det inget som hindrar dig att i framtiden även komma in med bygganmälan för Attefallshus i två våningar.

Attefallshus, komplementsbostadshus i modern stil, suterräng, två plan i sluttning, modern stil, betong, arkitekt Johan Engström, Innerstadens arkitekter, arkitektkontor i Göteborg.

Attefallshus i två våningar

Ibland ger tomtens lutning dig möjlighet att bygga ett Attefallshus i två våningar. Detta fungerar för att byggnadens höjd räknas från nock och ner till medelmarknivå. Medelmarknivå är en tänkt linje som markerar medelnivån av tolv punkter jämnt fördelade längs byggnadens avtryck på marken.

Observera att det finns flera sätt att beräkna medelmarknivå, så kontrollera på Boverkets hemsida vilken metod som är mest lämplig för din tomt och husform.

Det är viktigt att tänka på vilka problem du kan stöta på om du vill inreda byggnaden som ett komplementsbostadshus. Vanligtvis har ett Attefallshus en boarea på ca 25 kvadratmeter och med ett Attefallshus i två våningar skulle det kunna bli så stort som 50 kvadratmeter.

När det gäller de krav på tillgänglighet som finns, så gör de sänkta kraven för bostad mindre än 35 kvadratmeter att en Attefallsbostad i ett plan fungerar.

När bostadsytan ökar till 50 kvadratmeter, hamnar bostadsytan inom regelverket gällande bostäder mindre än 55 kvadratmeter, men större än 35 kvadratmeter. Då måste antingen sovplats eller kök separeras från vardagsrum, vilket kan vara svårt att lyckas med på så liten yta.

Med ett komplementbostadshus ställs du även inför högre krav på tillgänglighet utvändigt, än om du bara byggt en komplementbyggnad som du endast använder som gästhus.

Att lösa kommunikation till bostadens entré kan kräva att man bygger ramp för att överbrygga höjdskillnader och en sådan ramp har lutningen 1:12. Det innebär att en höjdskillnad på en meter kräver en ramp på över tolv meter!

Alternativa lösningar

Lösningen kan vara att inreda en bostad i endast ett av planen och något annat i det plan som blir över. Till exempel ett förråd tillgängligt endast direkt från utsidan, så att förrådets yta inte räknas till boarean.

Man kan också hålla sig inom 35 kvadratmeter boarea och få sin Attefallsbostad på 25 kvadratmeter, med en övervåning på 10 kvadratmeter och en takterrass på 15 kvadratmeter. Ett Attefallshus i två våningar kan byggas på många olika sätt.

Lättast är det om man bestämmer sig för att bygga något annat än en bostad och istället ser huset som ett komplement till huvudbyggnadens bostad, då är regelverket mindre komplicerat.

Ett hemmakontor, ett gästhus, ett poolhus, en konstnärsateljé, en verkstad eller ett lager är mycket friare reglerat.

Det finns numer heller inget som reglerar hur en viss inredning styr typ av byggnad. Du kan inreda med sovplats, bad och kök utan att det klassas som bostad. Det är i dag fastighetsägare/byggherre och det faktiska användandet som reglerar hur byggnaden benämnes.

Attefallshus, komplementsbostadshus i modern stil, suterräng, två plan i sluttning, modern stil, betong, arkitekt Johan Engström, Innerstadens arkitekter, arkitektkontor i Göteborg.

Hur ser det ut egentligen?

När du fått någorlunda klarhet i vad du vill bygga för typ av komplementbyggnad, så ska utseendet bestämmas. Det är ju inte säkert att man vill ”parkera vilken låda som helst” på tomten. Det är dessutom lite trist att se komplementshus på villatomter som ser ut som tillfälliga paviljonger, istället för ordentligt byggda permanenta småhus.

Varje tid har sitt uttryck och vi tycker det är viktigt med rätt sak på rätt plats. Val av stil på komplementbyggnaden påverkar värdet på småhusfastigheten som helhet.

Med en större byggnad ställs högre krav på kunskap för att skapa en sammanhållen helhet. Ett komplementhus bör inte se ut som en främling på gården. Antingen kan man bygga samtliga hus på tomten som en familj och en enhet där släktskapet är tydligt, eller så låter man komplementbyggnader harmoniera med naturen, trädgården och geografin och bli en del av denna.

Husen kommer dessutom att upplevas av dina grannar och eftersom kommunen inte alltid påverkar utformning i någon större omfattning, så ställer detta högre krav på dig som byggherre.

Vad ska du välja?

Det finns många färdiga hus att köpa ute på marknaden och vi har ritat en del av dem åt småhusföretag som erbjuder nyckelfärdiga produkter. Hittar du rätt kataloghus, så vänder du dig såklart direkt till dem.

Vill du däremot att Attefallshuset eller din komplementbyggnad ska anpassas till plats, huvudbyggnad, miljö och eget formulerade önskemål och krav, så gör du bäst i att kontakta oss på Innerstadens arkitekter eller någon annan kunnig villaarkitekt.

Likaså, om du inte själv känner att du kan se vilket som är bäst strategi för att öka din fastighets värde, så kontakta en arkitekt som hjälper dig. En kunnig villaarkitekt kan läsa plan och befintlig fastighet för att se hur dessa bäst kan utvecklas.