Hero Image

Vad är en bygghandling?

I vår artikel Att söka bygglov redogör vi för bygglovsprocessen och hur arkitekt kan bistå dig i denna. Att ansöka om bygglov är första steget mot förverkligande av din husdröm. Därefter är det dags att låta arkitekt ta fram bygghandlingar. I den här artikeln går vi igenom vad en bygghandling är och varför den är viktig i din byggprocess.

Artikeln riktar sig till dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt och vill:

  • få bättre förståelse för byggprocessen
  • ha konkreta tips på vad man kan tänka på inför sitt projekt
  • att ditt byggprojekt når det slutresultat du önskar

När tar man fram en bygghandling? 

Innan en bygglovsansökan godkänns kan man inte vara säker på att bygglovet kommer att beviljas. Därför brukar man avvakta med att ta fram detaljerade ritningar över åtgärden man vill genomföra tills dess att bygglovet blivit godkänt.

Stadsbyggnadskontoret kräver inte detaljerade ritningar för att granska en bygglovsansökan. Bygglovsritningen som ingår i bygglovshandlingarna ger endast en övergripande bild av det du vill bygga.  

Vad innehåller en bygghandling? 

Bygghandlingar är de dokument som styr byggnationen och innehåller ofta olika ritningar, tekniska instruktioner och rumsbeskrivning.

Bygghandlingarna talar i detalj om vilka material och produkter som valts och visar alla detaljer måttsatta. Utförande, egenskaper och kvalitet beskrivs. Detta är detaljer som inte specificeras i en bygglovsritning.

Kan man bygga efter bygglovsritning? 

Ibland får vi frågan om man kan bygga efter en bygglovsritning. Vi brukar jämföra det med att baka en kaka genom att endast titta på en bild av kakan i kokboken.

Med rätt erfarenhet skulle en byggentreprenör kunna gissa sig till ungefär rätt ”ingredienser” och få ihop ett fungerande hus, men det är inte alls säkert att det blir samma hus som du tänkt dig.

Arkitekt hjälper dig att tolka din vision och att föra över denna till ett medium som en byggentreprenör kan förstå och arbeta efter – bygghandling.

Bygghandlingen ligger till grund för avtal 

Bygghandlingen är det som utgör kontraktsunderlaget mellan dig som byggherre och byggentreprenören. Där står exakt vad som ska göras för att byggnationen ska bli som du önskar och man kan vid granskning tydligt se om byggentreprenören gjort det som utlovats.

Bygghandlingen är också det styrande dokumentet när besiktningen av projektet ska genomföras.

Vad är ett förfrågningsunderlag?

För att en byggentreprenör ska kunna lämna ett anbud på byggnation av ditt projekt behöver byggentreprenören ha ett utförligt underlag, detta kallas förfrågningsunderlag.

Grunden i ett förfrågningsunderlag utgörs av bygghandling och sammanställs av alla ritningar och beskrivningar som beskriver det som ska byggas, vilka kvaliteter det handlar om och hur det ska utföras.

I ett förfrågningsunderlag kan det också vara aktuellt att lägga till anvisningar för el, ventilation, vatten och avlopp (VA) samt konstruktion (K) för att en byggentreprenör ska kunna ge ett så korrekt pris som möjligt. Vid totalentreprenad är det byggentreprenörens ansvar att ta fram konsulthandlingar kring bland annat el, ventilation, VA och K.

I ett avtal som sluts mellan byggherre och totalentreprenör är det ofta också reglerat hur byggentreprenör och dennes anställda och underentreprenörer bör uppföra sig på byggarbetsplatsen. Det reglerar även miljö, avfall och arbetsplatssäkerhet.

Hur tar man fram bygghandlingar? 

När bygglovshandlingarna tagits fram och bygglovet beviljats har man en grov skiss över den åtgärd man vill och får göra. Därefter är det dags att säkerställa att byggprojektet blir exakt som du vill ha det.

Det är nu alla specifika val som detaljer, material och dimensioner kommer in. Detta gäller oavsett om du ska genomföra en om-, till- och/eller nybyggnation.

Precis som att våra arkitekter kan bistå under bygglovsprocessen hjälper vi dig självklart med att upprätta bygghandlingar. Bygghandlingarna tas fram i samråd med dig.

Vi kan också hjälpa dig i upphandling av byggentreprenör som anlitas på totalentreprenad. Varför vi enbart talar om entreprenadformen totalentreprenad och inte någon annan form, är att det är bara i totalentreprenad som du har en som är ansvarig och oavsett vilket felet eller problemet är (om det uppstår), så vänder du dig till denne.

Vad kostar bygghandling?

Det kan vara ett omfattande arbete att ta fram en bygghandling. Dels ska alla ritningar som redovisar plan, fasad och sektion vara i skala 1:50 istället för 1:100 och med den ökade detaljering i ritning detta innebär.

Dels tillkommer desto fler ritningar, till exempel fönster- och dörruppställningar som talar om exakt vilka fönster och dörrar som ska beställas och i vilket utförande de ska vara, kulör, profil, beslagning, glasning, akustisk dämpning m.m.

Det är inte ovanligt att en bygghandling hamnar på samma kostnad som en bygglovshandling och då talar vi bara om arkitekthandlingar i bygghandling. Konstruktionsritningar och övriga konsulters handlingar tillkommer.

Vad ska man tänka på?

Det finns en uppsjö av produkter och komponenter på marknaden. Arkitekt har en god överblick över vilka produkter som är gångbara, hållbara och reparerbara.

Allt i en byggnad är resultatet av ett val eller ställningstagande och det är i bygghandling du säkerställer att valet är ditt och inte byggentreprenörens.

Ta till exempel ett fönster. Där ska du bestämma fönstrets placering, form och storlek. Utöver det ska du även bestämma omfattning, foder, smygar, fönsterbänk. Du ska även välja profil på karm och båge och om det ska vara spröjsat eller inte och om spröjs ska vara genomgående eller löstagbar. Du ska välja beslagning, låsning och spaltventil. Av vilket material ska fönster vara tillverkat? Trä, aluminium, plast eller stål? Vilken glasning? Vilket u-värde? Vilken ytbeläggning? Vilken typ av färg ska användas? Vilken kulör ute och inne? Ska vi ha ett inbyggt solskydd? Persienn? Hur stor del av fasad ska glasas för att få rätt balans mellan dagsljus och energiförluster?

Det finns säkert många fler frågor att besvara när det gäller fönster, men här visar vi några viktiga ställningstaganden som påverkar utseende, underhåll, kostnader, funktion och upplevelse.

Motsvarande val ska också göras gällande alla andra delar, synliga som osynliga, invändiga som utvändiga. Arkitekt är expert på detta område och hjälper dig att förstå de val du måste göra.

Känns det krångligt? Börja med att fundera över vem du är som fastighetsägare. Den som gärna fixar själv eller någon som hellre anlitar en yrkesman? Fundera också över hur du vill fördela din budget. Är det viktigt för dig med ett platsbyggt kök eller kan du tänka dig ett kök byggt på IKEA-stommar?

Tänk igenom vilka kompromisser du är villig att göra. Låga kostnader och prisbilliga material för att hålla nere byggkostnader kan i gengäld dra på sig kostnader längre fram i form av ett större underhåll.

Våga bygga!

Hoppas att detta inte avskräcker dig från att ge dig in i ditt första byggprojekt, utan att detta istället gav dig en bättre förståelse för vad en bygghandling är och hur den kan hjälpa dig att få ut det du önskar av ett byggprojekt.

Om du har fler funderingar eller om du vill boka en kostnadsfri första rådgivning är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Fotograf: Almeräng Fotografi