Privat – Flerbostads­hus

MODERNA BOSTÄDER I FJÄLLEN

Här har en privatperson sett möjligheten att driva igenom ett större byggprojekt i egen regi. Tillsammans med kommunen har man arbetat fram en detaljplan på egen mark för moderna bostäder för unga. En byggrätt på 400 kvm byggnadsarea möjliggjorde totalt 11 lägenheter på ca 650 kvm uthyrbar bostadsyta.

För att maximera bostadsytan inom byggrätten ritade vi byggnader i trä. Stilen är rationellt modern med viss anknytning till lokal byggtradition. Genom att gruppera husens entréer mot gårdsyta mellan byggnader, skapas ett socialt rum för möten samt en halvprivat zon för umgänge. Nedre plans bostäder får egen uteplats orienterad mot kvarterets utsida. För att maximera uthyrbar yta ligger all kommunikation till övre våningsplan utom byggnad. Uppdelat i två huskroppar på endast två våningar, passar kvarteret väl in i omgivande småhusbebyggelse.

Project image

ANDRA PROJEKT

Privat- Villa

Privat – Villa

Brf – Etage­lägenheter

Till alla projekt »