Hero Image

Värdehöjande åtgärder på bostäder

En bostads värde påverkas av en mängd faktorer. Som bostadsägare kan det ibland vara svårt att veta vilka åtgärder man ska satsa på.

I den här artikeln går vi igenom åtgärder som är värda besväret.

Artikeln riktar sig till dig som vill:

  • ha konkreta tips på värdehöjande åtgärder som passar din bostad
  • få bättre förståelse för val av värdehöjande åtgärder med hänsyn till om man planerar att sälja bostaden i närtid eller bo i den under en längre tid
  • öka värdet på din bostad inför en framtida försäljning

Vad är en värdehöjande åtgärd?

Vad som först och främst menas med en värdehöjande åtgärd, är en ekonomisk investering för att antingen spara eller generera pengar över tid. Den kan också göras i syfte att ändra villkor med bank eller för värdering av fastigheten.

Ekonomiskt värdehöjande åtgärder hjälper oss att ta ut riktning i förvaltningen av vår bostad och kan utgöra viktiga steg i vår boendekarriär framåt.

Vilka värdehöjande åtgärder ska du satsa på?

Det första du behöver göra är att bestämma dig för om du vill öka bostadens värde på kort eller lång sikt. Det kanske inte är så viktigt att de värdehöjande åtgärderna är ett uttryck för din personliga stil och smak om du gör i ordning inför en försäljning eller uthyrning.

Ska du själv bo kvar i bostaden under överskådlig framtid, är naturligtvis din trivsel och ditt behov av att uttrycka en personlig stil något som kommer högre upp på prioriteringslistan.

När du bestämt dig är det enklare att välja de värdehöjande åtgärder som är relevanta för din bostad.

Anpassa bostaden inför försäljning

Vill du anpassa din bostad inför försäljning är det bäst att satsa på det som ger mest valuta för pengarna. Nyskick är alltid mer lättsålt eftersom det är lättare för en köpare att göra din bostad till sin, både mentalt och faktiskt. Att det inte krävs något förarbete innan inflyttning är alltid attraktivt.

Det är dock viktigt att lägga på minnet att en mer omfattande renovering sällan är värt besväret om du avser sälja i närtid. Då är det bättre att se över skicket på bostaden och göra en bedömning av vilka åtgärder som är viktigast och vilka som ger mest effekt i förhållande till insats.

Golv kan slipas, bonas eller kanske bytas. Socklar och foder kan ses över och målas eller bytas. Glöm dina favoritkulörer och välj istället neutrala kulörer när du målar om eller tapetserar. Luckor kan lämnas in för sprutmålning och du kan sätta på nya knoppar och handtag.

Är det en lägenhet du äger faller det sig naturligt att fokusera på interiöra värdehöjande åtgärder. Som villaägare är det inför en stundande försäljning å andra sidan klokare att fokusera på exteriöra värdehöjande åtgärder. Där blir den personliga smaken ofta inte lika framträdande, eftersom det blir fastighetens förutsättningar som präglar åtgärderna.

Undersök även vilka av åtgärderna i ditt fall som är avdragsgilla genom ROT.

16 tips som ökar värdet på din bostad

Fler rum

Fler sovrum bidrar till en ökning av bostadens värde. Antingen tillförs det genom omdisponering av befintliga ytor eller genom tillbyggnad. En tillbyggnad, där man exempelvis adderar en bostadsvåning, är en dyrare värdehöjande åtgärd, men lönar sig ofta på sikt genom att väsentligt höja fastighetsvärdet. Framförallt möjliggör en ombyggnad för dig att bo kvar på en plats du trivs på istället för att behöva flytta när dina krav på bostaden förändras.

Vid försäljning är det kanske inte ens är nödvändigt att utföra en möjlig tillbyggnad. Det kan ibland räcka med att visa på möjligheten i ritning för framtida ägare.

Är det möjligt att skapa utrymme för privatuthyrning? Genom att ha möjligheten att hyra ut en del av sin bostad i perioder är man mer flexibel i relation till sina boendekostnader. Man kan välja att hyra ut ett rum åt en inneboende eller en lägenhet åt en hyresgäst, kanske både och till och med. Regelverket kring hur den uthyrbara delen behöver utformas ser olika ut.

Mer förvaring

Alla älskar förvaring. Garderober, klädkammare, skafferi och förråd kan vara klokt att addera till bostaden. Kanske kan befintlig förvaringslösning omdisponeras och frigöra ytor?

Badrum

Badrum med modern standard är värdehöjande. Eftersom badrumsrenovering ofta kräver att man gör en ny våtrumssäkring, så är det vanligtvis inte något man gärna utför själv. Gäller det att bara byta porslin, skåpsinredning och belysning så är det förstås lättare.

Är badrummet fungerande, fräscht och bara lite omodernt är det bättre att låta bli att göra några större förändringar om du avser sälja inom kort. Troligtvis har du och ny ägare inte samma smak ändå. Se dock till att allt fungerar, såsom brunnar, avlopp, kranar och toalettstol. Åtgärda läckage. Byt ut det som blivit missfärgat, köp ny toalettsits. Håll det lättstädat, ljust och rent i kakelfogar.

Kök & matplats

Ett originalkök, eller ett kök typiskt för den stilepok bostaden hör hemma i, är ofta värdehöjande. Detta på grund av att man sällan tröttnar på original. Det blir inte omodernt och håller ofta hög kvalitet. Undantaget är kök som byggts under 80- och 90-talen. De är ofta av sämre kvalitet och därmed sällan värda att bevara.

Det finns idag en uppsjö av köksleverantörer att välja på, om du så vill köpa ett färdigt eller platsbygga ett kök skräddarsytt för din bostad.

Stora kök och matplatser är generellt värdehöjande, men många köpare vill idag själva planera sina kök. Om en försäljning ska äga rum i närtid är det bättre att du lägger pengarna på andra värdehöjande åtgärder som till exempel uppfräschning av befintliga ytskikt. Du kan måla om väggar, lacka om luckor och stommar eller slipa bänkskivan om denna är tillverkad i ett massivt material.

Håll stilen

För att göra ett så bra arbete som möjligt lönar det sig alltid att läsa på om den stilepok din bostad hör hemma i och att anpassa renoveringen därefter. Finns det välbevarade originaldetaljer att lyfta fram? Försök hålla en röd tråd och sträva efter en enhetlig stil genom hela bostaden.

Att helt ändra karaktär är ett omfattande arbete och sällan lönsamt vid en ombyggnad inför försäljning, förutsatt att bostaden i sig är i gott skick och funktionsduglig. Har din bostad, å andra sidan, byggts om- och till i omgångar under årens lopp kan det däremot vara en god idé att anstränga sig för att skapa ett enhetligt uttryck. Tillbyggnader bör antingen harmoniera med befintlig stil eller så kan de bryta helt för att genom kontrastverkan skapa en effekt i sig själv.

Jämnt skick i bostaden

Ta en titt omkring dig. Hur ser det ut egentligen? Det är lätt att bli hemmablind och glömma bort de där sakerna man tänkt ta tag i för länge sen. Gå över alla ytskikt, både interiört och exteriört, för att skapa ett jämnt helhetsintryck.

Det enklaste sättet att slippa tråkiga och fördyrande överraskningar inför en försäljning, oavsett när i tid den ska äga rum, är att hålla bostaden i ett bra skick löpande. Det är alltid klokt att ta fram en underhållsplan för din bostad. På detta sätt förekommer du eventuella olyckor och sparar mycket pengar.

Om din bostad är i stort behov av renovering kan det kanske vara bättre att sälja den som ett renoveringsobjekt. Att endast renovera något enstaka rum höjer inte nödvändigtvis värdet på bostaden. Har du däremot köpt bostaden som ett renoveringsobjekt att utveckla, så är det en annan sak.

Åtgärda fel och slitage

Är handfatet sprucket eller toalettstolen sliten så byt ut. Slipa golv om det behövs, fäst tapeter som lossnat och byt ut slitna och gulnade handtag. Måla om såväl inne som ute. Riv ut heltäckningsmattor. Fixa droppande kranar.

Luktar det illa? Sanera! Börja med att åtgärda orsaken till lukten. Det finns inget så o-charmigt som dålig lukt i ett hus. Minimera och åtgärda synligt slitage i och på bostaden, samt på tomten i övrigt.

Belysning

Dimbara lampor är mer stämningsfullt jämfört med kallare lysrörsbelysning. Skandinaver är i topp bland de som köper flest dimbara ljuskällor eftersom vi vill anpassa oss efter långsamma solupp- och nedgångar. Ha det i åtanke om du funderar på vilken belysning du ska välja.

Byt ut ljuskällor inför visning om det behövs. Satsa på varmt ljus istället för kallt. Stämningsfull punktbelysning kan göra susen på en visning under de mörka månaderna. Det är vanligt att hallen är mörk och utan fönster. Det är det första man möts av som besökare, så en ljus och fräsch hall med bra belysning är ett bra knep.

Energisystem

Bostadens energisystem har blivit en allt viktigare faktor vid försäljning. Gamla värmesystem är inte alltid de mest ekonomiska och bör därför bytas ut. Kan fasaden tilläggsisoleras, fönster bytas ut eller solceller installeras? Vilket lönar sig bäst i ditt fall?

Ofta kan man komma väldigt långt genom att minska vinddrag i bostaden. Att ha en vindtät stomme är A och O när det gäller att behålla värmen i huset.

Möjligheten att, som komplement till övriga värmesystem, kunna elda i eldstäder och kakelugnar i perioder blir alltmer attraktivt. Speciellt om du har egen tillgång till ved. Se till att eventuell befintlig eldstad är i bruk och att få skorsten och eldstad kontrollerade av sotare.

Fönster

Välisolerade fönster gör att energikostnaderna hålls nere. Innan du byter ut fönster, ta reda på om de kan renoveras. Även gamla träfönster i dåligt skick kan med fördel renoveras och uppgraderas till en bättre energiklass.

Se över om det finns behov av fler fönster för att ge ljusare rum.

Var noga med val av nya fönster. De är en viktig del av helhetsintrycket både exteriört och interiört. Ett fönsterbyte är en av få åtgärder som påverkar både utsida och insida samtidigt. När du byter fönster, passa på att anpassa stilen. Kvalitet lönar sig.

Fönster, veranda, uterum

Det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till vid val av fönster. Arkitekt kan ta fram en bygghandling som gör dig bättre rustad inför att upphandla rätt fönster på rätt plats. Få gillar tanken på plastfönster, ännu färre kan identifiera ett. I dag finns vackra fönster av olika material och olika prisklasser.

Tak

Ett nyligen renoverat eller bytt tak ökar ofta värdet på fastigheten. Se över underhållet av befintligt tak. Klimatsäkrade åtgärder lockar allt fler köpare.

Är det lågt i tak invändigt med vind ovanför? Röj vinden och riv ut innertaket för att öka rymden i rum. Eller kanske bara delvis i de stora sällskapsrummen? I vissa fall kan höjt innertak bidra till att ett fritidshus kan få kvaliteter som ett åretrunthus. Också en värdehöjande finess!

Är du nyfiken på att inreda vinden till bostad, läs vår artikel Bygga om vind.

Rekreationsytor

Punschveranda, orangeri, glasat uterum, veranda och balkong är exempel på vad som på fackspråk kallas rekreationsytor. Att tillföra rekreationsytor bidrar till såväl ett ökat värde på bostaden som förbättrad livskvalitet.

Ibland är det så enkelt som att köpa en färdig lösning från en trädgårdsfirma och i andra fall kan det vara en platsbyggd utvidgning av bostaden.

Tänk strategiskt när du planerar din rekreationsyta. Var finns sol? Var finns skugga? Hur ser det bästa läget ut på din tomt? Är det morgonsolen eller kvällssolen som är bäst? Framhäv det!

Se till att befintliga rekreationsytor är i gott skick. Renovera räcken, skura eller lägg ny trall, rensa ogräs. Rekreationsytor ska upplevas inbjudande, rymliga och tillgängliga.

Pool

En fastighet som säljs med pool har ett högre värde än de som inte har det. Hur mycket beror på var i landet man bor. Det är viktigt att vara noggrann med miljön som omger poolen. Dels ska poolen i sig hålla en hög kvalitet, dels ska den passa in i trädgården och gärna ha ett visst avstånd från träd och buskar för att minska mängden löv som blåser ner i den.

Trädgård

Gör i ordning trädgård och rabatter. Röj och snygga till befintligt eller anlägg dina drömmars trädgård. Det emotionella värdet av en härlig och välskött trädgård ska inte underskattas.

Tomt

Tänk strategiskt. Äger du en större tomt med möjlighet till avstyckning? Kanske kan du bygga fler hus på din tomt?

Arkitektonisk höjd

Låt oss inte glömma arkitekturens betydelse för fastighetsvärdet. Från bygglovsritning till färdigbyggt resultat kan mycket hända. Vill du försäkra dig om att din husdröm håller den formmässiga kvalitet som du tillsammans med arkitekt beslutat om, bör du inte kompromissa bort ordentliga bygghandlingar. Det är genom dem du säkrar att det som byggs motsvarar din vision. Mer om vad bygghandlingar är kan du läsa i vår artikel här.

Fråga en kunnig mäklare

Inför en försäljning bör du prata med en mäklare innan du beslutar dig för att göra något. Vilka värdehöjande åtgärder som är lämpligast beror på flera faktorer, såsom bostadens skick, dess läge och hur marknaden ser ut för tillfället.

Tveka inte att rådfråga en mäklare som är verksam i ditt område.

Tänk på att vissa av åtgärderna ovan är bygglovspliktiga. Vill du lära dig mer om bygglovsprocessen kan du läsa vår artikel Att söka bygglov.